Logotipo.png
Oñehesa’ỹijo mba’e ojejapokuaáva ypykuéra ñe’ẽita rérape
Publicado: 12/20/19 03:10:p. m.

Umi tapicha oĩva aty’ikuéra Comisión Nacional de Conmemoración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas (CNCAILI) peguápe omba’apo ko arapoteĩ ombohapévo opa mba’e ikatúva ojejapo ko 2020 arýpe Paraguái ypykuéra ñe’ẽita rehehápe.

Ko ñeñombyaty omoakã Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyhára (PÑS), Ladislaa Alcaraz de Silvero. Avei, omoirũ umi tapicha oĩ umi subcomisión-kuérape, ha’éva: de Fortalecimiento de la interculturalidad, de Promoción de lenguas indígenas, de Garantías de los derechos lingüísticos, de Normalización de la lengua guaraní, ha de Planificación y organización de acciones.

Ko atýpe oñembohape subcomisión-kuéra rembiaporãita 2020 arýpe g̃uarã, aty’ikuéra, heñóiva ko Tetãmegua Atýpe, jehupytyrã ojerureháicha. Avei, tove toñeipytyvõ, tekotevẽramo ha tekotevẽháicha, opa umi omoakãva aty’ikuérape oguerojera hag̃ua tembiaporã’aty, oguatávo Léi 6352/19 ha Apoukapy 1039/18-pe he’iháicha.

PÑS guive omoirũ avei ko aty Ñe’ẽ Rape’apo moakãharapavẽ ha omotenondevahína Ypykuéra Ñe’ẽ Ñeñongatu ha Ñemoasãi Moakãhapavẽ, Celia Godoy, Ñe’ẽ Rapereka moakãhárapavẽ, Domingo Aguilera, asesor jurídico, Osvaldo Núñez, ha ambueve mba’apohára. Oiko Archivo Nacional kotýpe, Paraguay távape.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas