Logotipo.png
Oñembojopóita ypykuéra ñe’ẽ ha iñarandupy Paraguái peguápe oykekovakuérape
Publicado: 11/19/20 04:56:p. m.

Aty Comisión Nacional de Conmemoración del Año Internacional de Lenguas Indígenas guive ojehechakuaa ha oñembojopóita heta ñande rapicha térã temimoĩmby oykeko kyre’ỹvape ypykuéra ñe’ẽita ha iñarandupy Paraguái peguápe. Oikóta ko arapoteĩ 20 jasypateĩme, 10:00 aravo guive, koty ñembotypýpe -mba’asy vai rupi-; katu, ojehechakuaa oiko jave Facebook Live Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha mba’éva rupive.

Ko aty omoakãta PÑS sãmbyhyhára, Ladislaa Alcaraz de Silvero; Tetã Arandupy sãmbyhyhára, Rubén Capdevila; Instituto Paraguayo del Indígena moakãhára, Édgar Olmedo; ha ypykuéra rérape oĩva ko CNCAILI-pe, Demetrio Rojas. Avei, oĩta mayma ojehechakuaa ha oñembojopóitavape.

Oñembojopói ha ojehechakuaáta 24, ñande rapicha ha temimoĩmbýpe, akóinte omoherakuã, omoasãi ha omomba’éva opa umi ypykuéra ñe’ẽ ha iñarandupy oĩva ñane retãme.

Ko CNCAILI oguerojera Léi 6352719 ha oisãmbyhy PÑS. Ko ñande rapicha ha temimoĩmbykuérape jehechakuaa ha ñembojopói ojegueroguata aty’i Subcomisión de Promoción de las Lenguas Indígenas guive.

Opa temimoĩmby ojehechakuaátava: Academia de la Lengua Nivaclé; Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASAPI); Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI); Asociación de Educadores Indígenas del Paraguay (ADEIPY); Dirección General de Educación Escolar Indígena (DGEEI - MEC); Consejo Nacional de Educación Indígena (CNEI).

Mayma ñande rapicha ojehechakuaátava: Modesta Sosa; Lucía Martínez; Vicenta Sánchez; Azucena Portillo; Alba Eiragi Duarte; Brígido Bogado; Juan Servín; Bianca Orqueda; Fidel Portillo; Almidio Aquino (Proyecto Kuatia Ñe’ẽ); Eugen Amadeus Benz; Gregorio Gómez Centurión; Guillermo Sequera; Pbro. Dr. José Zanardini; Hermana Isabel Gómez; Hannes Kalisch; Marilín Rehnfeldt y Celeste Mariana Escobar Imlach.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas