Logotipo.png
PÑS mba’apoharakuéra oho oñe’ẽ mbo’ehaoháre
Publicado: 10/11/18 07:56:a. m.

Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha (PÑS) mba’apoharakuéra oje’ói kuehe ararundýpe oñe’ẽvo ypykuéra ñe’ẽnguéra ñeñongatúre. Ko aty oiko Mbo’ehao Salesianito-pe ha ojegueroike peteĩ apopyrãme heta mba’e ojehesa’ỹijohápe oñeha’ãva ohesape’a mitãrusukuérape tuichamba’eha ypykuéra ñe’ẽnguéra ñeñongatu.

Ko atýpe oiko avei peteĩ ñomongeta jere ha mitãrusukuéra ohechauka añetehápe oikuaasevéha opa mba’e ypykuéra rehegua, iñe’ẽnguéra ha mba’éichapa ikatu ijehapejoko imano. Ta’angamýi ojehechaukáva ko atýpe niko: Manjúi, Baile Mbyky, Vana Peemá ha Documentación de la Lengua Guaná.

Avei, umi mitãrusu ojerure ojejapo jey hag̃ua vokoiete péichagua aty ypykuéra arandupy rehegua.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas