Logotipo.png
Mayma ohupytýmava Rohayhu Che Ñe’ẽ 2014 ary guive 2021 peve
Publicado: 09/02/21 10:40:a. m.

Ko marandúpe, Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha (PÑS) oikuaauka myama umi ñande rapicha, tetã remimoimby ha ipypegua’ỹva ha ambueve oipuru ha omoherakuãva guarani ñe’ẽ mamo hendáre ha opa mba’erã, ha oñembojopóimava chupekuéra Rohayhu Che Ñe’ẽ rupive, oñeme’ẽva oñepyrũ guive Guarani Ñe’ẽ Arapokõindy Rohayhy Che Ñe’ẽ, 2014 ary guive, ko 2021 ary peve.

Ko Rohayhu Che Ñe’ẽ rupive, PÑS omongu’éva 2014 ary guive ko ára peve oso’ỹre, oñeñeha’ã ojeykeko guarani jepuru oñeñe’ẽ ha ojehaikuévo mamo henda rupi ha opa mba’erã; upéichante avei, oñeha’ã ohechakuaa ha ombojopói umi akóinte oipuru ha omoherakuãva ko ñe’ẽ, ha tove avei maymáva toykeko ko guarani ñemomorã.

Ko’ápe rehesakutúrõ (Ohupytýmava Rohayhu Che Ñe’ẽ 2014-2021) ikatu reike ha remoñe’embaite mayma umi ohupytymava’ekue jopói Rohayhu Che Ñe’ẽ rerakuéra. Hetave ohóvo ijopoivakuéra, ojehechakuaa ha oñemokyre’ỹvo umi oykekóvape akói guarani ñe’ẽme.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas