Logotipo.png
Ojegueroguata tendakuéra réra rehegua jehapereka
Publicado: 07/27/22 09:29:a. m.
Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha (PÑS), Ñe’ẽ Rapereka Moakãhapavẽ guive, ogueroguata apopyrã hérava “Actualización del acervo toponímico del Paraguay en lengua guaraní. Bilingüismo: guaraní-castellano. Lenguas indígenas y otras”, ha hyepýpe, ko temimoĩmby mba’apohára oje’óikuri omba’apo Villarrica ha Pilar távape.

Ñe’ẽ Rapereka Moakãhapavẽ mba’apohára Esmilse Ramírez oje’ói ko’ã mokõi táva tetãpy peguápe ohecha ha omoneĩvo umi tendakuéra réra heta ñe’ẽmegua ojegueroikéva ko apopyrãme.

Oñombyaty ha omba’apo Luis Ramírez ndive, Dirección de Cultura de la Gobernación de Guairá pegua, ha Mónica Vázquez, Catastro, Municipalidad de Villarrica pegua mba’apohára. Avei, Pilar-pe omba’apo Myriam Insfrán ndive, secretaria departamental de Cultural y Turismo, Gobernación de Ñe’ẽmbuku pegua, ha Néstor Pavón, Dirección de Catastro, Municipalidad de Pilar pegua.

Umi marandu omono’õva ha oguerúva PÑS mba’apohára tuicha oipytyvõta ko apopyrã ojegueroguatáva tendakuéra réra Paraguáipe rehegua.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas