Logotipo.png
Oñembohape umi ojejaposéva ypykuéra ñe’ẽita ñemomorã guasu pa ary pukukue ryepýpe
Publicado: 03/10/22 09:11:a. m.

Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyhára (PÑS), Ladislaa Alcaraz de Silvero, oñombyaty ko arapópe Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPY) moakãhára, Dionisio Gómez, ndive, karai oisãmbyhýva avei ypykuéra aty Avá Guaraní, Cerro Poty, oĩva Lambarépe, Central tavusúpe. Oñe’ẽ hikuái mba’éichapa ikatu oñembohape tembiapokuéra, ypykuéra ñe’ẽita ñemomorã guasu pa ary pukukue ryepýpe ojejaposéva.

Upéva ryepýpe, sãmbyhyhára omombe’u ko karaípe PÑS omba’aposeha hendivekuéra joajúpe oykekóvo ypykuéra ñe’ẽita ko pa ary pukukuépe; upéicha rupi, ohechakuaa tuicha mba’eha ypykueraite voi omoirũ ha omoakãvo ko’ã tembiapo herapekuéra oñemongu’éva. “Los primeros involucrados deben ser los propios hablantes de cada una de las lenguas indígenas del Paraguay”, he’i sãmbyhyhára Dionisio-pe.

Karai Dionisio he’i avei oĩha oipytyvõ hag̃uáicha opa mba’e ojejaposéva PÑS guive ha oykekótava ypykuéra ñe’ẽitápe oĩva Paraguáipe. Avei, oipepirũ sãmbyhyhárape omoirũ hag̃ua ág̃a jasypópe aty guasu ojaposéva MAIPY, omono’õmbaitétava umi 31 ypykuéra aty oĩva ko MAIPY-pe, ha upépe ikatu hag̃uáicha omog̃uahẽ sãmbyhyhára mba’etépa ko DILI 2022-2032 ha mba’amba’épa ojejapose ha ikatu ojejapo hyepýpe.

Tetã aty guasu Asamble General de las Naciones Unidas (Apoukapy A/RES/74/135 rupive) he’i pa ary, 2022 guive 2032 peve, ha’eha Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, hi’ãgui ojehechakuaa noĩporãieteha heta ypykuéra ñe’ẽ yvy ape ári ha mba’éichapa ikatu ojeykeko ha oñemba’apo oñemomba’e, oñemoasãi ha oñemombarete jey hag̃ua ko’ã ñe’ẽ.

Ñane retãme, ojegueroguata hag̃ua heta mba’e ojejapokuaáva ko DILI ryepýpe, oñehesa’ỹijóma peteĩ leirã oguerojerátava aty hérava Comisión Nacional de Fortalecimiento, la Promoción y la Valorización de las Lenguas Indígenas en el Paraguay; kóva ryepýpe oĩta umi 19 ypykuéra atyguigua, tetã remimoĩmby ha ipypegua’ỹva, ha ambueve aty omba’apóva ypykuéra rérape.

Aty oikova’ekue ko pyharevépe omoirũ avei PÑS guive Sonia Ávalos, omoakãva Departamento de Recuperación y Revitalización de Lenguas en Peligro, Ypykuéra Ñe’ẽ Ñeñongatu ha Ñemoasãi Moakãhapavẽ megua, ha omoakãva Dpto. de Comunicación Institucional, Arnaldo Casco.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas