Logotipo.png
Oñemboheraguapy ñoñe’ẽme’ẽ oñemombarete hag̃ua guarani Guarambarépe
Publicado: 11/25/21 09:08:a. m.

Oñemboguata hag̃ua tembiapo ikatúva oipytyvõ guarani ñe’ẽ oñemomba’eguasu, ojehecha ha ojeporu hag̃ua mamo hendápe ha opa mba’erã, tetã ñe’ẽ teeháicha, ojehai ha oñeñe’ẽnguévo, Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha ha Guarambare Tavao omboheraguapy ñoñe’ẽme’ẽ ñembokuatia.

Ko kuatia ñemboheraguapy oiko ko arapo pyharevépe, Guarambare Tavao rógape, ha omoakã Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyhára, Ladislaa Alcaraz de Silvero, ha Guarambare Tavao moakãhára, Óscar Cabrera.

Mokõive temimoĩmby he’i omongu’etaha oñondive heta mba’e ojeporu joja hag̃ua guarani, castellano ndive, ojehai ha oñeñe’ẽnguévo, ko Guarambare táva tuichakue. Avei, omba’apo joajúta hikuái oñehapykuereraka hag̃ua ñe’ẽnguéra.

Ko kuatia rupive oñepyrũta oñemba’apo joaju ko’ã mokõive temimoĩmby omoañetepotávo Léi 4251/10 Ñe’ẽnguéra Rehegua mamo hendápe ha opa mba’erã ko Guarambare távape.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas