Logotipo.png
Oñemyatyrõ ha oñemongakuaave rire, ko árape oñeguenohẽ jeýta Guarani Ñe’ẽryru
Publicado: 02/23/22 05:10:a. m.

Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR) ombosako’i ko árape g̃uarã aty oguenohẽtahápe Guarani Paraguái Ñe’ẽryru, omyatyrõ ha omongakuaave rire ko aranduka. Ko aty, ikatutahápe ojeho, oikóta 16:30 aravo guive, GÑR rógape, París 1102 ha Madrid-pe, Paraguay távape.

Ohasa rire peteĩ ary oñeguenohẽhague peteĩha ko ñe’ẽryru, GÑR péina omog̃uahẽse jey maymáva pópe ko aranduka oñemyatyrõ ha oñemongakuaave rire, mba’e ojejapóva hi’ãgui oñemomyenda ko guarani haipy ha ijepuru hekópe.

Ko ñe’ẽryru osẽ guaraníme añónte; upéva he’ise ohesa’ỹijoseha guarani ha he’iséva, ko ñe’ẽme voi. Avei omono’õve umi ñe’ẽ ko’ág̃a rupi jaipurúva.

Ko GÑR niko peteĩ temimoĩmby tetãmegua’ỹva, ndoku’éiva viru rehe ae, omoheñoiva’ekue Léi 4251/10 “Ñe’ẽnguéra rehegua”. Umi hembiaporã tee apytépe oĩ: guarani ñe’ẽ achegety, ñe’ẽteekuaa ha ñe’ẽryru apo; umi ñe’ẽ puruhára omoheñóiva ñe’ẽ pyahu ñemono’õ ha ijegueroike ko ñe’ẽme; ñe’ẽ yma jeipuru jey ha iñemokyre’ỹ ojepuru jey hag̃ua; ha ambueve mba’e.

GÑR mburuvichakuéra ha ambueve mburuvicha ha tapicha arandu ñe’ẽ rehegua kuaapýpe omoakã ha omoirũta ko aty oñeguenohẽtahápe Guarani Paraguái Ñe’ẽryru oñemyatyrõ ha oñemongakuaave pyre.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas