Logotipo.png
PÑS MOAKÃHARAPAVẼ OIKUAAUKA KO ARATEĨME APONDE’A “ROHAYHU CHE ÑE’Ẽ”
Publicado: 08/07/16 03:46:p. m.

Ñe’ẽ Rape’apo Moakãharapavẽ, Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha (PÑS) pegua, Celia Godoy, oikuaauka ko arateĩme aponde’a guasu oñemotenondéva ko temimoĩmby guive oñemomorã jeývo guarani arapokõindy “Rohayhu che ñe’ẽ”. Ko aponde’a oikuaauka Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní róga guasúpe, oroguatáva avei heta ñemomorã guarani rérape ko jasýpe.

Guarani arapokõindy ñemomorã guasu “Rohayhu che ñe’ẽ”, mbohapy aryháma ojegueroguatáva, ojepysóta 22 jasypoapy guive 27 peve. Péicha ojeheka guarani jeporu meme mamo hendápe ha opa mba’erã ha avei oñemombareteve hag̃ua Paraguái ñe’ẽtee.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas